< 20 kW - SFG-15

< 20 kW - SFG-15

SFG-15 je tranzistorový volně běžící výkonový generátor, který se v provozu zasynchronizuje na rezonanční kmitočet výkonového obvodu. Provozní kmitočet je určen parametry aplikačního induktoru s rezonančním kondenzátorem, který je zapojen v sekundárním obvodu SF transformátoru

Generátor pracuje do kmitočtu 40 kHz. Spodní kmitočet je dán kostrukcí výstupního silového transformátoru. V praxi minimálně 10 kHz.

Ve skříni generátoru je napájecí zdroj, generátor a ovládací obvody. Výkonový výstupní SF transformátor je v samostatné skříní v blízkosti aplikace nebo přímo v aplikaci.

Induktor a transformátor vyžadují ke své činnosti vodní chlazení. Vlastní generátor je vodou přichlazován a v něm je i čidlo průtoku.

Generátor je většinou vybaven regulátorem teploty a další pomocnou elektronikou.