Gradientová pec

Gradientová pec s pojezdem a řídící jednotkou pro teploty do 1.200 ˚C

Gradientová pec je malá válcovitá laboratorní pícka ve stolním provedení s topnou zónou o průměru 24 mm a délce 500 mm konstruovaná dle požadavků stanovených normou ASTM C 829 - 81. Topný element je navržen tak, aby teplota rovnoměrně klesala od středu pece k jejím okrajům a to na délce 150 mm (v peci vznikají dva gradienty, každý má délku 150 mm). Okrajové teploty je možno manuálně zadat, přičemž teplota uvnitř pece by neměla přesáhnout 1.200 ˚C a rozdíl okrajových teplot by neměl být větší než 500 ˚C (při vyšších rozdílech dochází k deformaci průběhu teplotního gradientu).

Součástí pece je pojezd s měřicí jednotkou teploty, který je možno připevnit na obě strany pece a po krocích délky 2,5 nebo 5 mm proměřit teplotní charakteristiku v peci po celé délce pracovního rozsahu. Toto měření se provede buď manuálně nebo automaticky pomocí přiloženého řídicího SW.

Rozměry a další parametry pece je možno přizpůsobit požadavkům zákazníka.