Indukční ohřev - Aplikace

Indukční ohřev - Aplikace

Indukční ohřev jsme využily pro řešení této problematiky

  • Indukční pícky pro tavení sříbra, zlata a dentálních slitin.
  • Ohřívací přípravky pro tvrdé a měkké pájení nebo další zpracování.
  • Indukční ohřev výtoků skloviny případně přetavování skla pro mačkárenskou technologii.
  • Předehřev strojních součástí.
  • Vyskototeplotní indukční pícky s platinovým nebo uhlíkovým topným elementem.
  • Dielektrické sváření plastových pouzder.
  • Zařízení pro hermetizaci uzávěrů plastových kanistrů a lahví.

Pokud se jedná o menší zařízení, provádíme komplexní řešení. V případě, že je indukční ohřev součástí vetšího celku, jsme schopni dodat pouze samotný indukční ohřev pro dílčí operaci.

Zařízení pro indukční ohřev lze dodat společně s jednotkou zajišťující uzavřený chladicí vodní okruh.