Laboratorní přístroje

Laboratorní přístroje

Laboratorní přístroje, které vyrábíme, většinou navazují na naší předchozí činnost ve Sklářském ústavu. Zpravidla se jedná o přístroje na měření fyzikálních vlastností skla. Další dva přístroje vyrábíme pro společnost RMI a slouží k určování fyzikálních vlastností koksovatelného uhlí.

Laboratorní přístroje dodáváme společně s obslužným SW, který umožňuje automatizované provedení měření, tisk protokolu a další funkce, které jsou uvedeny na speciálně stránce věnované SW.