Indukční ohřev - Generátory

Indukční ohřev - Generátory

Pro vyráběné indukční ohřevy zpravidla využíváme generátory vlastní výroby. Konstrukce a stavba tranzistorových generátorů má zákaznický charakter a proto lze výrobu modifikovat podle požadavků zákazníka. Generátory pracují ve frekvenčním rozsahu 15 až 200 kHz, s výstupním výkonem do 15 kW. Generátory s nižším výkonem musí být doplněny stejnosměrným regulovatelným zdrojem.

Zařízení je většinou doplněno o regulátor teploty, přičemž v jednodušších aplikacích postačí dávkování výkonu bez zpětné vazby. Při zařazení do vyšších technologických celků je generátor doplněn komunikačním rozhraním dle požadavků zákazníka.