< 2 kW - SF1

< 2 kW - SF1

Tranzistorový generátor SF1 pracuje ve frekvenční oblasti 100 až 160 kHz a konstrukčně je rozdělen do 2 modulů: zdrojová část s regulátorem teploty a VF modul generátoru s aplikačním induktorem. Provozní frekvence závisí na elektrických parametrech zátěže (aplikační přípravek s ohřívanou součástí). Je vhodný pro aplikace, kde se vyžaduje velká koncentrace tepelné energie. Řízení výstupního výkonu je spojité a to v rozmezí 0 až 100 % jmenovité hodnoty.