Software

Software

K laboratorním přístrojům je možno dodat i zakázkový obslužný software. Přístroj je vybaven alespoň jedním zařízením, které je schopno komunikovat s počítačem. Fyzicky je připojení mezi přístrojem a PC uskutečněno buď USB kabelem, nebo - preferovaně - pomocí ETHERNET kabelu. Jako komunikační protokol se zpravidla používá MODBUS.

Software je desktopová aplikace, která může běžet jak na PC s operačním systémem Windows, tak i na UNIXových systémech. Software dokáže v jednom okně ovládat současně několik laboratorních přístrojů a to dokonce i přístrojů různých typů.

Uživatel si nejprve definuje vzorek, který chce měřit. Vzorek si pojmenuje a může k němu napsat charakteristiku (delší popis). Ke zvolenému vzorku se definují experimenty. U experimentu se volí přístroj, na kterém se experiment provádí, zadává se operátor (osoba provádějící daný experiment) a komentář (delší popis). Experiment s sebou nese jistá nastavení (startovací teplotu, konečnou teplotu, interval vyčítání údajů z přístroje), která se rovněž definují při jeho vytváření.

Ovládání experimentu je do maximální možné míry automatizováno. Software poskytuje uživateli nezbytné nástroje k ovládání experimentu. Průběžně vyčítané údaje z přístrojů jsou zobrazovány v kontrolním panelu. Data, která se ukládají do databáze, se zobrazují v grafu a v tabulce. Po skončení experimentu dojde k automatickému vyhodnocení měření.

Program umožňuje automatické vytvoření protokolu ve formátu PDF (následný tisk protokolu) a export naměřených dat ve formátu CSV (následný export a případné zpracování například v Excelu).

Technická dokumentace SW je na adrese http://wiki.jlochman.cz