instalace

Struktra programu (adresář Marklar):

 • /lib (použité knihovny)
 • /win32com (knihovny pro com)
 • config.ini (nastavení jazyka a zařízení připojených k PC)
 • db.txt (instrukce pro inicializaci DB)
 • logo.ico (ikona spouštěče)
 • marklar.jar (hlavní soubor programu)
 • start.bat (tímto se program spouští)
 • log4j-application.log (vznikne po prvním spuštění - záznamy nestandardního běhu programu)

Instalace:

 • MySQL server (instalace přiložena na instlačním disku: mysql-installer-community-5.7.19.0.msi)
  • Instalaci spustit jako Server Only
  • Config Type: Server Machine
  • Zkontrolujte, že je nastaven správný port TCP/IP Port Number: 3306
  • Heslo pro root uživatele Root Password: root
  • Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto Start MySQL Server at System Startup
  • Po úspešném skončení instalace se server automaticky spustí
  • Na závěr je třeba vytvořit DB, do které Marklar bude ukládat svá data (DB Name: marklar_lbmDB Encoding: utf8DB Collation: utf8_czech_ci)
  • Windows: "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.7\bin\mysql.exe” -u root -p
  • Unix: mysql -u root -p
  • Dále se zadá heslo pro uživatele root: root, čímž se spustí konzole mysql
  • CREATE DATABASE `marklar_exp` CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_czech_ci;
  • Kontrola, že DB byla vytvořena: SHOW DATABASES; 
 • 32bit Java JDK 8 (instalace přiložena na instalačním disku: jdk-8u144-windows-i586.exe)
  • Ano, skutečně se jedná o 32bit verzi javy. Důvod: Knihovny pro COM (přes který je připojen regulátor teploty)
 • Vlastní instalace Marklaru
  • Neni vytvořen instalační wizard, je třeba ručně překopírovat adresář Marklar/ do C:/Program Files/
  • U zkopírovaného adresáře povolte uživatelům měnit a zapisovat soubory (kvůli logování)
 • Nakopírování knihoven pro COM do domovského adresare javy
  • Instrukce jsou v souboru Markalr/win32com/README.txt
  • Adresář Markalr/win32com obsahuje všechny soubory, které mají být zkopírovány
 • Editace Marklar/config.ini
  • lang=CS (lokalizace zatím pouze v češtině)
  • restApi=false (restové API není pro tuto aplikaci potřeba)
  • eurothermSlaveAddr=1 (slave adresa Eurothermu, nastavena fixně v regulátoru. Netřeba měnit)
  • eurothermPortName=COM1 (COM port, na kterem je Eurotherm. Zjistitelný přes Správce Zařízení)
 • Vytvoření zástupce start.bat a první spuštění
  • vytvořte zástupce spouštěcího souboru Marklar/start.bat
  • můžete nastavit ikonu tohoto zástupce na Marklar/logo.ico 

 

zakladni informace pro uzivatele

Po spusteni programu:

 • Vyberte vzorek (vytvorte novy vzorek) - to se provede v leve casti grafickeho okna
 • Vyberte experiment (vytvorte novy experiment)
 • Detaily k experimentu (vcetne jeho ovladani) se zobrazi napravo

Vytvoreni vzorku:

 • Vzorek si muzete pojmenovat a zadat k nemu svuj popis. Obe je mozno pozdeji zmenit.

Vytvoreni experimentu:

 • Zadejte jmeno operatora a komentar k experimentu - to muzete kdykoliv po skonceni mereni zmenit
 • Dale se k experimentu zadava
  • Startovaci teplota (teplota, na kterou se pec zacne vyhrivat/chladnout po odstartovani mereni)
  • Konecna teplota (teplota, na ktere bude mereni automaticky ukonceno - pokud jine podminky ukonceni nejsou splneny)
  • Teplotni rampa (rychlost zmeny teploty pri promerovani charakteristiky vzorku ze startovaci na konecnou teplotu)
  • Prohrivani vzorku (doba, kterou se po umisteni vzorku ceka, nez se spusti merici program - tj. zacatek zahrivani ze startovaci na koncovou teplotu po teplotni rampe)
  • Minimalni pocatecni sila (minimalni sila, kterou musi tlak vzorku po vlozeni do mericiho pristroje na senzor vyvijet)
  • Maximalni pocatecni sila (maximalni sila, kterou musi tlak vzorku po vlozeni do mericiho pristroje na senzor vyvijet)
  • Teplotni tolerance (povolena odchylka teploty - pouziva se pri kontrole, zda je pec pripravena na startovaci teplote, pripadne zda byla dosazena konecna teplota)
  • Interval vycitani (casovy interval, po kterem jsou vycteny udaje ze zarizeni)
  • Interval ukladani (casovy interval, po kterem jsou vyctena data ukladana)
 • Defaultni hodnoty techto parametru je mozno definovat v Nastaveni -> Experiment

Logika experimentu:

Novy:

 • Nove zalozeny experiment, jehoz nastaveni (startovaci teplota, konecna teplota,...) je mozno menit

Novy uzamceny:

 • Nastaveni (startovaci teplotu, konecnou teplotu,...) jiz neni mozno menit

Bezici:

 • Experiment aktivne pouziva zarizeni. Samotne mereni se sklada z nekolika fazi (vyhrivani pece, prohrivani vzorku, mereni vzorku po teplotni rampe), jejichz popis nasleduje po popisu jednotlivych fazi experimentu

Skonceny:

 • Experiment, ktery byl ukoncen automaticky programem (byla dosazena konecna teplota)
 • Experiment v tomto stavu je vyhodnocen a vysledek zapocitan do celkove statistiky

Ukonceny:

 • Experiment, ktery ukoncil uzivatel (stiskem tlacitka Ukoncit Mereni)
 • Experiment v tomto stavu je vyhodnocen a vysledek zapocitan do celkove statistiky

Pozastaveny:

 • Bezici experiment, ktery byl na chvili prerusen
 • POZOR, do tohoto stavu prejde bezici experiment automaticky, pokud se opakovane objevi chyba pri cteni ze zarizeni

Nevydareny:

 • Takto oznaceny experiment se nijak nevyhodnocuje, do vysledku neni nijak zapocitan, ani jeho data se neexportuji

Zhavarovany:

 • Stahli se Vam aktualizace a pocitac se bez varovani resetoval? Gratuluji, Vase mereni havarovalo. Program se pokusi mereni vzkrisit, jak nejlepe dovede. Pokud se mu to nepovede, muzete mereni odstranit.

 

Mereni

Samotne mereni se sklada ze 3 fazi, jejichz detailni popis nasleduje.

1. Priprava pece a vzorku

 • Po odstartovani mereni je startovaci teplota automaticky zapsana a pec se na tuto teplotu zacina vyhrivat/chladnout
 • Aby mohlo mereni prejit do dalsi faze, je treba, aby byly splneny nasledujici podminky
  1. Teplota se od startovaci teploty lisi maximalne o povolenou teplotni toleranci (je soucasti definice experimentu)
  2. Vzorek je vlozen do pece a sila, kterou pusobi na senzor, je v povolenem rozmezi (toto rozmezi je definovane v nastaveni experimentu) 
 • Jsou-li obe podminky splneny, je mozno prejit na dalsi fazi mereni stiskem tlacitka Odstartovat Mereni (dalsi kroky mereni probehnou automaticky)

2. Prohrivani vzorku

 • Program ceka dobu definovanou parametrem Prohrivani Vzorku (opet definovano v nastaveni experimentu)
 • Po uplynuti teto doby mereni automaticky prechazi do nasledne faze

3. Mereni po teplotni rampe

 • Odstartovanim dojde k zacatku vyhrivani pece ze startovaci na konecnou teplotu po zadane teplotni rampe.
 • Mereni muze byt ukonceno jednim z nasledujicich
  • Teplota v peci dosahla konecne teploty
  • Uzivatel ukoncil mereni stiskem tlacitka Ukoncit Mereni
 • Vo obou pripadech je mereni vyhodnoceno a zapocitano do vysledne statistiky.
 • Po ukonceni mereni je na zarizeni zapsana startovaci teplota a pec zacina chladnout - automaticky se tak pripravi na dalsi mereni.

 

Kalibrace

Kalibraci je mozno najit v Nastaveni -> Kalibrace. Pri kalibraci se nastavuje plocha pistu, na ktery vzorek pusobi (pouzito k naslednemu prepoctu merene sily na tlak uvnit retorty). 

V Kalibraci je mozno rovnez nalezt nastroj pro cteni hodnoty sily. Je tak mozno zkontrolovat, ze senzor sily meri spravne.

 

Nastaveni

Nastaveni je rozdeleno do nekolika zalozek, jejichz popis nasleduje

 • Experiment - defaultni nastaveni experimentu (tyto hodnoty se skopiruji do nove zalozeneho experimentu)
 • Pripojeni - prehled pripojeni k zarizenim a jejich pouzitych komponent. Bezny uzivatel nebude pouzivat.
 • Korekce teploty - pokud jste si nechali termoclanek zkalibrovat, hodnoty z protokolu o kalibraci prepiste do teto tabulky. Program pak bude merenou teplotu automaticky korigovat.
 • Kalibrace - viz predchozi povidani o kalibraci
 • Protokol - nastaveni k protokolu