Indukční ohřev - Návrh

Indukční ohřev - Návrh

Nasazení indukčního ohřevu pro určitou aplikaci není možné bez důkladné technické přípravy. Je třeba posoudit, zda daný úkol je možno technikou indukčního ohřevu vůbec splnit. Poté následuje výpočet potřebného výkonu a v závislosti na tvaru ohřívaného předmětu je navržen první induktor, jehož účinnost a elektrické parametry se modelově prověří. Po dosažení žádaných výsledků následuje výkonová zkouška a závěrečné úpravy induktoru a generátoru dle přání zákazníka.

Návrh induktoru

Návrh induktoru je závislý na požadavcích zákazníka. Musí však respektovat zásady vyrobitelnosti a požadavky pro možnosti přizpůsobení k předpokládanému generátoru. Induktor je většinou vyroben z měděné trubičky chlazené vodou. Navrhovaná řešení jsou konzultována se zadavatelem a postupně upravována. Konečné řešení většinou bývá kompromisem mezi požadavky, možností výroby a v nemalé míře i celkovou cenou zařízení.

Modelové ověření

Podle návrhu induktoru je vyroben jednoduchý model, pomocí kterého již lze měřit elektrické parametry. Z výsledků laboratorního měření jsou vypočteny parametry silového rezonančního obvodu a přizpůsobení k výkonovému generátoru. Významným parametrem indukčního ohřevu je jeho účinnost. I ta je zjištěna pomocí tohoto měření.

Ověřovací zkoušky

Po dosažení uspokojivého výsledku po opakování etapy návrhu induktoru a modelového ověření lze přistoupit k ověření ohřevu v reálných podmínkách. Induktor musí být vyroben pro plný výkon. K ověření se použije zkušební generátor.

Optimalizace řešení

Ověření provedené na vlastním výrobním zařízení většinou vyvolá některé úpravy mechanické konstrukce. Optimalizace řešení je potvzena měřením výkonových parametrů. Toto měření musí potvrdit i modelové zkoušky. Výsledkem optimalizace je konečný návrh mechaniky a případné úpravy řídicích obvodů výkonového generátor. Úpravy jsou vždy konzultovány se zadavatelem.