Přenosná chladící pícka CHPP-1

Přenosná chladící pícka pro teploty do 600 ˚C

Přenosná chladící pícka je malá pícka v transportním provedení. Prostor pro vzorky má rozměr podstavy 110x110 mm a výšku 60 mm. Tepelná izolace je vláknitá a její tloušťka je taková, aby samovolné chladnutí vyhřáté pícky se vzorky bylo blízké chladící křivce.

Vzorky skla se narovnají do vyhřáté pícky, ta se uzavře, případně dohřeje a po odpojení od sítě lze pícku se vzorku dopravit na požadované místo.

V případě potřeby lze využít pícku pro přechlazení vložených vzorků. Pro tento režim lze využít rampovou funkci regulátoru teploty E2132.

Rozměry a další parametry pece je možno přizpůsobit požadavkům zákazníka.