Produkty

Indukční ohřev - Návrh

Nasazení indukčního ohřevu pro určitou aplikaci není možné bez důkladné technické přípravy. Je třeba posoudit, zda daný úkol je možno technikou indukčního ohřevu vůbec splnit. Poté následuje výpočet potřebného výkonu a v závislosti na tvaru ohřívaného předmětu je navržen první induktor, jehož účinnost a elektrické parametry se modelově prověří. Po dosažení žádaných výsledků následuje výkonová zkouška a závěrečné úpravy induktoru a generátoru dle přání zákazníka.


Pokračovat ve čtení →
 

Indukční ohřev - Aplikace

Indukční ohřev jsme úspěšně aplikovali v několika průmyslových odvětvích, mezi něž patří indukční pícky pro tavení stříbra, zlata a dentálních slitin, indukční ohřev výtoků skloviny, vysokoteplotní indukční pícky, případně zařízení pro hermetizaci uzávěrů plastových kanistrů a lahví.


Pokračovat ve čtení →
 

Indukční ohřev - Generátory

Pro vyráběné indukční ohřevy zpravidla využíváme generátory vlastní výroby, které pracují ve frekvenčním rozsahu 15 až 200 kHz, s výstupním výkonem do 15 kW. Zařízení je většinou doplněno o regulátor teploty, přičemž v jednodušších aplikacích postačí dávkování výkonu bez zpětné vazby.


Pokračovat ve čtení →
 

Laboratorní přístroje

Laboratorní přístroje, které vyrábíme, většinou navazují na naší předchozí činnost ve Sklářském ústavu. Zpravidla se jedná o přístroje na měření fyzikálních vlastností skla. Další dva přístroje vyrábíme pro společnost RMI a slouží k určování fyzikálních vlastností koksovatelného uhlí.


Pokračovat ve čtení →
 
 

Software

K laboratorním přístrojům zpravidla dodáváme i osblužný software, v němž si uživatel může měřený vzorek pojmenovat, napsat k němu komentář, případně vložit inofmrace k celkovému průběhu měření. Software je navržen tak, aby počítač provedl měření automaticky. Po proběhnutí měření jsou výsledky automaticky vyhodnoceny, přičemž je možno s daným vzorkem uskutečnit několik měření - výsledek se pak vyhodnocuje jako průměr výsledků dílčích měření. Program umožňuje automatické vytvoření protokolu ve formátu PDF (následný tisk protokolu) a export naměřených dat ve formátu CSV (následný export a případné zpracování například v Excelu).


Pokračovat ve čtení →