download

Odkaz pro stazeni programu: Marklar - PLASTOMETER

 

instalace

Struktra adresare:

 • config.ini (nastaveni jazyka a zarizeni pripojenych k PC)
 • logo.ico
 • marklar.jar
 • start.bat (timto se program spousti na Win. Vytvorte zastupce na plose a nastavte mu ikonu na logo.ico)
 • start.sh (timto se program spousti na UNIXu)
 • log4j-application.log (vznikne po prvnim spusteni)

Pozadavky:

 • Java Virtual Machine 8 Update 45 nebo novejsi (Stazeni: Java Virtual Machine)
 • MySQL server (Stazeni: MySQL Server, popis instalace nasleduje)
  • Instalaci staci spustit jako Server Only
  • Config Type: Development Machine
  • Zkontrolujte, ze je nastaven spravny port TCP/IP Port Number: 3306
  • Heslo pro root uzivatele Root Password: root
  • Zkontrolujte, zda je zaskrtnuto Start MySQL Server at System Startup
  • Po uspesnem skonceni instalace se server automaticky spusti
  • Na zaver je treba vytvorit DB, do ktere Marklar bude ukladat sva data
  • DB Name: marklar-plastTestDB Encoding: utf8DB Collation: utf8_czech_ci
  • To je mozne udelat bud pomoci dodatecneho SW (napr. MySQL Workbench), nebo z prikazove radky
  • Windows: "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server X.X\bin\mysql.exe” -u root -p
  • Unix: mysql -u root -p
  • Dale se zada heslo pro uzivatele root: root, cimz se spusti konzole mysql
  • CREATE DATABASE `marklar-plastTest` CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_czech_ci;
  • Kontrola, ze DB byla vytvorena: SHOW DATABASES; 
 • Knihovny pro Labjack T7, ktere se nainstaluji do operacniho systemu spolecne s ostatnimi podpurnymi programy z instalatoru stazitelneho zde
 • Plastometr PM-04n v sobe obsahuje zarizeni Labjack T7 (ovladani pojezdu a merici hlavy, IP: 192.168.0.111, maska: 255.255.255.0)
 • Labjack T7 se konfiguruje prostrednictvim programu Kipling, ktery je mozno stahnout z oficialnich stranek spolecnosti Labjack. Pro konfiguraci musi byt LabJack pripojen k PC pres USB kabel.
 • Plastometr PM-04n v sobe obsahuje regulator Eurotherm e3508 (ovladani a regulace pece, IP: 192.168.0.222, maska: 255.255.255.0)
 • Eurotherm se konfiguruje prostrednictvim programu Eurotherm iTools, ktery je mozno stahnout z oficialnich stranek spolecnosti Eurotherm
  • Parametry pripojeni k obema zarizenim (IP adresy a v pripade LabJacku i typ pripojeni) jsou v souboru config.ini
  • Je treba, aby PC byl s obema zarizenimi v lokalni siti

Instalace: 

 • v souboru config.ini nastavte jazyk (lang=CS pro cestinu, lang=EN pro anglictinu)
 • program se nijak neinstaluje. Spousti se jednim ze souboru start.batstart.sh

 

zakladni informace pro uzivatele

Po spusteni programu:

 • Vyberte vzorek (vytvorte novy vzorek)
 • Vyberte experiment (vytvorte novy experiment)
 • Detaily k experimentu (vcetne jeho ovladani) se zobrazi napravo

Vytvoreni vzorku:

 • Vzorek si muzete pojmenovat a zadat k nemu svuj popis. Obe je mozno pozdeji zmenit.

Vytvoreni experimentu:

 • Zvolte zarizeni (konkretni plastometr), na kterem experiment uskutecnite
 • Dale muzete zadat jmeno operatora a komentar k experimentu - to muzete kdykoliv po skonceni mereni zmenit
 • Zadava se startovaci teplota (teplota, na kterou se pec zacne vyhrivat/chladnout po odstartovani mereni)
 • Konecna teplota (teplota, na ktere bude mereni automaticky ukonceno (s teplotni toleranci ±1˚C))
 • Teplotni tolerance (povolena teplotni tolerance pro stabilizaci teploty)
 • Interval vycitani (casovy interval, po kterem jsou vycteny udaje ze zarizeni)
 • Interval ukladani (casovy interval, po kterem jsou vyctena data ulozena do DB)
 • Ustaleni teploty (doba, za kterou by se mela teplota v peci stabilizovat pote, co je do ni vlozen vzorek - pokud je teplota v teplotni toleranci od startovaci teploty, mereni pokracuje)
 • Prodlouzeni ustalovani (muze se stat, ze teplota se nestabilizuje. Zaskrtnutim teto moznosti davate moznost zkontrolovat ustaleni teploty po dalsim casovem intervalu)
 • Defaultni hodnoty techto parametru je mozno definovat v nastaveni

Logika experimentu:

Novy:

 • Nove zalozeny experiment, jehoz nastaveni (startovaci teplota, konecna teplota,...) je mozno menit

Novy uzamceny:

 • Nastaveni (startovaci teplotu, konecnou teplotu,...) jiz neni mozno menit

Bezici:

 • Experiment aktivne pouziva plastometr. Samotne mereni se sklada z nekolika fazi (vyhrivani pece, stabilizace teploty po vlozeni vzorku, opetovna stabilizace, mereni vzorku po teplotni rampe), jejichz popis nasleduje po popisu jednotlivych fazi experimentu
 • Na jednom plastometru muze byt ve fazi=Bezici nanejvys jeden experiment

Skonceny:

 • Experiment, ktery byl ukoncen automaticky programem (tj. teplotni rampa dojela ke konecne teplote)
 • Experiment v tomto stavu je vyhodnocen a vysledek zapocitan do celkove statistiky
 • Umoznuje export dat ve formatu CSV nebo vytvoreni protokolu

Ukonceny:

 • Experiment, ktery ukoncil uzivatel (stiskem tlacitka Ukoncit Mereni)
 • Experiment v tomto stavu je vyhodnocen a vysledek zapocitan do celkove statistiky
 • Umoznuje export dat ve formatu CSV nebo vytvoreni protkolu

Pozastaveny:

 • Bezici experiment, ktery byl na chvili prerusen
 • POZOR, do tohoto stavu prejde bezici experiment automaticky, pokud se opakovane objevi chyba pri cteni ze zarizeni

Nevydareny:

 • Takto oznaceny experiment se nijak nevyhodnocuje, do vysledku neni nijak zapocitan, ani jeho data se neexportuji

Zhavarovany:

 • Stahli se Vam aktualizace a pocitac se bez varovani resetoval? Gratuluji, Vase mereni havarovalo. Program se pokusi mereni vzkrisit, jak nejlepe dovede. Pokud se mu to nepovede, muzete mereni odstranit.

 

Mereni

Samotne mereni se sklada ze 4 fazi, jejichz detailni popis nasleduje.

1. Vyhrati / Chladnuti Pece:

 • Po odstartovani mereni je startovaci teplota automaticky zapsana a pec se na tuto teplotu zacina ohrivat/chladnout
 • Je treba pripravit vzorek a upevnit jej do merici hlavy
 • VOLITELNE: Vzorek muzete otestovat. Pri testu je na michadlo umistene ve vzorku po kratkou dobu vyvinut trojnasobny moment, nez behem samotneho mereni. Meri se, o kolik se merici hlava pootoci. Pokud hlava vykona mene jak pul otacky, test je uspesny. Vysledek testu nijak neovlivnuje moznost pokracovat v mereni.
 • Je treba pockat, az teplota v peci bude v definovane toleranci
 • Po ustaleni teploty sjedte se vzorkem do pece
 • Jakmile vzorek sjede do pece, mereni prechazi v nasledujici fazi

2. Stabilizace teploty:

 • Retorta se vzorkem sjela do pece, cimz teplota v peci poklesla. Je treba pockat, az se teplota znovu srovna
 • Program ceka dobu definovanou v nastaveni experimentu (Ustaleni teploty), po ktere zkontroluje, zda se teplota srovnala (s toleranci Teplotni tolerance)
 • Pokud se teplota stabilizovala, mereni pokracuje do 4. faze
 • Pokud se teplota NEstabilizovala a Prodlouzeni ustalovani je zaskrtnuto, mereni pokracuje do nasledujici faze
 • Pokud se teplota NEstabilizovala a Prodlouzeni ustaloveni NENI zaskrtnute, mereni konci a je oznaceno jako NEVYDARENE

3. Opetovna stabilizace teploty:

 • Program ceka dobu definovanou v nastaveni experimentu (Prodlouzeni ustalovani), po ktere zkontroluje, zda se teplota srovnala (s toleranci Teplotni tolerance)
 • Pokud se teplota stabilizovala, mereni pokracuje do 4. faze
 • Pokud se teplota NEstabilizovala, mereni konci a je oznaceno jako NEVYDARENE

4. Mereni vzorku

 • Po teplotni rampe 3˚C/min se teplota zacina zvedat ze Startovaci teploty po Konecnou teplotu. Zapina se rotace merici hlavy a mereni tak startuje
 • Merena data se okamzite ukladaji do DB a vykresluji do grafu
 • Mereni konci bud automaticky, kdyz tepota v peci dosahne Konecne teploty s toleranci ±1˚C. Nebo jej muze ukoncit uzivatel sam stiskem tlacitka Ukoncit Mereni.
 • Pri ukonceni mereni je automaticky vypnuta rotace merici hlavy a zapsana Startovaci teplota, aby se plastometr pripravil na novy vzorek
 • Pokud ukoncite program, je zapsana teplota 0˚C, aby plastometr do dalsiho dne vychladl

 

Kalibrace

Kalibraci je mozno najit v Nastaveni a popis jeji procedury nasleduje.

 • Pri kalibraci je k retorte pres soustavu dvou kladek zaveseno 60g zavazi. Ulohou kalibrace je najit napeti DC motoru (moment), ktery je schopen udrzet zavazi ve stabilni vertikalni poloze
 • Kalibrace zacina stiskem tlacitka Start
 • Pote pomoci klaves QWEASD naleznete hledane napeti
 • Kalibraci ukoncite bud stiskem klaves Esc (vrati puvodni hodnotu), nebo Enter (potvrdite nalezenou hodnotu). V obou pripadech se otaceni hlavy zastavi.
 • Nalezene napeti nezapomente ulozit

 

Nastaveni

Nastaveni je rozdeleno do nekolika zalozek, jejichz popis nasleduje

 • Experiment - defaultni nastaveni experimentu (tyto hodnoty se skopiruji do nove zalozeneho experimentu)
 • Pripojeni - prehled pripojeni k zarizenim a jejich pouzitych komponent. Slouzi pro spravce zarizeni.
 • Korekce teploty - pokud jste si nechali termoclanek zkalibrovat, hodnoty z protokolu o kalibraci prepiste do teto tabulky. Program pak bude merenou teplotu automaticky korigovat.
 • Kalibrace - viz predchozi povidani o kalibraci
 • Protokol - nastaveni souvisejici s protokolem