Indukční pícky

Indukční pícky

Indukční pícky jsou jednou ze záklaních aplikací SF ohřevu. Většinou se jedná o kelímkové pece pro tavení různých materiálů. Pro tavení elektricky nevodivých meteriálů musí být kelímek z elektricky vodivého materiálu. V uhlíkových kelímcích se většinou taví kovy. Čisté sklo potom v kelímcích platinových. Při nižších nárocích na kvalitu a pro teloty do 1100 °C postačí kelímek ze stáložárné oceli. Kovové materiály lze ohřívat i přímo v keramickém kelímku.

Pro menší pícky postačí generátory s výkonem kolem 2 kW. Ty lze mechanicky upevnit přímo do konstrukce pícky. Napájecí obvody s regulací jsou v samostatné skříni. Pícky s větším výkonem jsou napájeny z generátoru SFG-8. V konstrukci pece je výkonový transformátor a rezonanční kondenzátory.

Pícky vyrábíme jako jednoúčelová zařízení nebo jako součást laboratorních přístrojů (tažička vláken, rotační viskozimetr a další).

Některé příklady pecí jsou uvedeny v galerii.