Firma VEZAS spol. s r.o. byla založena v roce 1992. Hlavní aktivity firmy jsou zaměřeny na sklářské odvětví - a to zejména na aplikaci indukčních ohřevů a zákaznickou konstrukci a výrobu speciálních zařízení pro laboratoře. Zabezpečujeme a dodáváme kompletní indukční ohřívací systémy a to včetně nízkofrekvenčních a středofrekvenčních generátorů. 

Ve spolupráci se zákazníky zajišťujeme atest hygienické služby (expozice neionizujícím elektromagnetickým zářením) pro vyrobená zařízení.

Další aplikace rozšiřujeme do oblastí tavení malých množství speciálních kovů a směsí, pájení, sváření plastických komponent, víček pro kanistry apod.

 

Typické aplikace indukčních ohřevů

 • Indukční přetavovací pícky pro výrobu skleněné bižuterie.
 • Indukční tavičky pro zlatníky, pícky pro množství 2 až 4 kg zlata.
 • Komponenty pro indukční tavení dentálních slitin.
 • Indukční ohřevy pro výtokové trubky sklářských feedrů.
 • Výroba tranzistorových generátorů s pracovním kmitočtem do 40 kHz, výkon do 15 kW.
 • Výroba malých středofrekvenčních generátorů (moduly pro zástavbu do jednoúčelových zařízení) s pracovním kmitočtem 20 až 160 kHz, výkon do 4 kW.
 • Ohřívací přípravky a generátory pro měkké i tvrdé pájení.

 

Zákaznická výroba laboratorních zařízení

 • Laboratorní zařízení k výrobě skleněných vláken pro účely stanovení viskozity.
 • Přístroje pro měření fyzikálních vlastností skel: viskozimetr pro teploty do 1.500 °C, spádová pec pro teploty do 1.300 °C, zařízení pro stanovení teploty Littletonova bodu měknutí do 1.000 °C a vláknový viskozimetr pro oblast chladících teplot.
 • Jednoduché polariskopy pro zjišťování pnutí ve skleněných výrobcích.
 • Zákaznické laboratorní pícky.