Viskozimetr ROTVE

Viskozimetr do 1.550 °C ROTVE

Přístrojem se měří viskozita a to metodou rotujícího tělíska, které je definovaně ponořeno do taveniny. Viskozita se určuje z otáček rotujícího tělíska při konstantní teplotě (rovnovážný stav) a v podmínkách s konstantním kroutícím momentem. Kroutící moment má konstantní hodnotu a snímá se čidlem torze, které je vestavěno v měřicí hlavě s pohonnou jednotkou. 

Pohonou jednotku tvoří krokový motor. S jeho výstupní hřídelí je přes jednoduchou spojku spojen torzní element tvořený napnutým tenkým ocelovým drátem. Vstupní i výstupní hřídel torzního elementu jsou opatřeny ručkami a jejich vzájemná poloha (zkrut torzního elementu) se snímá optoelektronicky. V tomto případě elektronický systém udržuje zkrut 60° a umožňuje řídit otáčky měřicího tělíska v rozsahu 1 : 1.000 (viskozita v rozmezí 3 řádů).  

Aplikovaný indukční ohřev má rychlou teplotní odezvu, takže umožňuje proměřit teplotní závislost (viskozitní křivku skla) v časovém intervalu pod 4 hodiny.

Dále je tato aparatura vhodná k měření teplotní závislosti rezistivity skloviny pokud se aplikuje příslušný držák měřicích elektrod.

Měřicí cyklus je řízen a vyhodnocován pomocí externího PC s přiloženým uživatelským SW.