instalace

Struktra programu (adresář Marklar):

 • /lib (použité knihovny)
 • /win32com (knihovny pro com)
 • config.ini (nastavení jazyka a zařízení připojených k PC)
 • db.txt (instrukce pro inicializaci DB)
 • logo.ico (ikona spouštěče)
 • marklar.jar (hlavní soubor programu)
 • start.bat (tímto se program spouští na Win)
 • opencv_java300.dll (knihovny pro čtení obrazu z kamery)
 • log4j-application.log (vznikne po prvním spuštění)

Instalace:

 • MySQL server (instalace přiložena na instlačním disku: mysql-installer-community-5.7.19.0.msi)
  • Instalaci spustit jako Server Only
  • Config Type: Server Machine
  • Zkontrolujte, že je nastaven správný port TCP/IP Port Number: 3306
  • Heslo pro root uživatele Root Password: root
  • Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto Start MySQL Server at System Startup
  • Po úspešném skončení instalace se server automaticky spustí
  • Na závěr je třeba vytvořit DB, do které Marklar bude ukládat svá data (DB Name: marklar_lbmDB Encoding: utf8DB Collation: utf8_czech_ci)
  • Windows: "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.7\bin\mysql.exe” -u root -p
  • Unix: mysql -u root -p
  • Dále se zadá heslo pro uživatele root: root, čímž se spustí konzole mysql
  • CREATE DATABASE `marklar_lbm` CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_czech_ci;
  • Kontrola, že DB byla vytvořena: SHOW DATABASES; 
 • 32bit Java JDK 8 (instalace přiložena na instalačním disku: jdk-8u144-windows-i586.exe)
  • Ano, skutečně se jedná o 32bit verzi javy. Důvod: Knihovny pro COM (přes který je připojen regulátor teploty)
 • Drivery pro kameru uEye (instalace přiložena na instalačním disku: uEye64_48002_WHQL.exe)
  • V této instalaci stačí nainstalovat pouze drivery pro USB kameru
 • Vlastní instalace programu LBM
  • Neni vytvořen instalační wizard, je třeba ručně překopírovat adresář Marklar/ do C:/Program Files/
  • U zkopírovaného adresáře povolte uživatelům měnit a zapisovat soubory (kvůli logování)
 • Nakopírování knihoven pro COM do domovského adresare javy
  • Instrukce jsou v souboru Markalr/win32com/README.txt
  • Adresář Markalr/win32com obsahuje všechny soubory, které mají být zkopírovány
 • Editace Marklar/config.ini
  • lang=CS (LBM vytvořeno zatím pouze v češtině)
  • restApi=false (restové API není pro tuto aplikaci potřeba)
  • calculator=BY_NORM_CALCULATOR (defaultní počítání vysledných hodnot měření)
  • cameraUSBPort=0 (USB port uEye kamery. Pokud je uEye jedinou kamerou, je cameraUSBPort=0, pokud je k PC připojena např. webkamera, bude cameraUSBPort=1)
  • eurothermSlaveAddr=2 (slave adresa Eurothermu, nastavena fixně v regulátoru. Netřeba měnit)
  • eurothermPortName=COM1 (COM port, na kterem je Eurotherm. Zjistitelný přes Správce Zařízení)
 • Vytvoření zástupce start.bat a první spuštění
  • vytvořte zástupce spouštěcího souboru Marklar/start.bat
  • můžete nastavit ikonu tohoto zástupce na Marklar/logo.ico 

 

zakladni informace pro uzivatele

Po spusteni programu:

 • Vyberte vzorek (vytvorte novy vzorek) - to se provede v leve casti grafickeho okna
 • Vyberte experiment (vytvorte novy experiment)
 • Detaily k experimentu (vcetne jeho ovladani) se zobrazi napravo

Vytvoreni vzorku:

 • Vzorek si muzete pojmenovat a zadat k nemu svuj popis. Obe je mozno pozdeji zmenit.

Vytvoreni experimentu:

 • Zadejte jmeno operatora a komentar k experimentu - to muzete kdykoliv po skonceni mereni zmenit
 • Dale se k experimentu zadava
  • Startovaci teplota (teplota, na kterou se pec zacne vyhrivat/chladnout po odstartovani mereni)
  • Konecna teplota (teplota, na ktere bude mereni automaticky ukonceno - pokud jine podminky ukonceni nejsou splneny)
  • Teplotni tolerance (povolena teplotni tolerance pro stabilizaci teploty - ta se pouziva pri kontrole startovaci i konecne teploty)
  • Interval vycitani (casovy interval, po kterem jsou vycteny udaje ze zarizeni)
  • Interval ukladani (casovy interval, po kterem jsou vyctena data ukladana)
  • Korekce vysledku (v Nastaveni -> Kalibrace -> Kalibrace Vysledku je definovana korekcni tabulka pro vysledek mereni. Pokud je Korekce vysledku zaskrtnuta, je vysledna teplota podle teto tabulky upravena. Detaily viz zaverecna cast, Nastaveni)
 • Defaultni hodnoty techto parametru je mozno definovat v Nastaveni -> Experim

Logika experimentu:

Novy:

 • Nove zalozeny experiment, jehoz nastaveni (startovaci teplota, konecna teplota,...) je mozno menit

Novy uzamceny:

 • Nastaveni (startovaci teplotu, konecnou teplotu,...) jiz neni mozno menit

Bezici:

 • Experiment aktivne pouziva LBM. Samotne mereni se sklada z nekolika fazi (vyhrivani pece, stabilizace teploty, mereni vzorku po teplotni rampe), jejichz popis nasleduje po popisu jednotlivych fazi experimentu
 • Na jednom LBM muze byt ve fazi=Bezici nanejvys jeden experiment

Skonceny:

 • Experiment, ktery byl ukoncen automaticky programem (byla dosazena konecna teplota, nebo rychlost zmeny dilatace > 1 mm/min)
 • Experiment v tomto stavu je vyhodnocen a vysledek zapocitan do celkove statistiky

Ukonceny:

 • Experiment, ktery ukoncil uzivatel (stiskem tlacitka Ukoncit Mereni)
 • Experiment v tomto stavu je vyhodnocen a vysledek zapocitan do celkove statistiky

Pozastaveny:

 • Bezici experiment, ktery byl na chvili prerusen
 • POZOR, do tohoto stavu prejde bezici experiment automaticky, pokud se opakovane objevi chyba pri cteni ze zarizeni

Nevydareny:

 • Takto oznaceny experiment se nijak nevyhodnocuje, do vysledku neni nijak zapocitan, ani jeho data se neexportuji

Zhavarovany:

 • Stahli se Vam aktualizace a pocitac se bez varovani resetoval? Gratuluji, Vase mereni havarovalo. Program se pokusi mereni vzkrisit, jak nejlepe dovede. Pokud se mu to nepovede, muzete mereni odstranit.

 

Mereni

Samotne mereni se sklada ze 2 fazi, jejichz detailni popis nasleduje.

1. Priprava pece a vzorku

 • Po odstartovani mereni je startovaci teplota automaticky zapsana a pec se na tuto teplotu zacina vyhrivat/chladnout
 • Aby mohlo mereni prejit do dalsi faze, je treba, aby byly splneny nasledujici podminky
  1. Teplota se od startovaci teploty lisi maximalne o povolenou teplotni toleranci (je soucasti definice experimentu)
  2. Vzorek je vlozen do pece a jeho pocatecni dilatace nepresahuje maximalni povolenou dilataci definovanou v Nastaveni -> Kalibrace -> Zaber Kamery -> Maximalni pocatecni dilatace
 • Jsou-li obe podminky splneny, je mozno prejit na dalsi fazi mereni stiskem tlacitka Start

2. Mereni po teplotni rampe

 • Odstartovanim dojde k zacatku vyhrivani pece ze startovaci na konecnou teplotu po teplotni rampe 5˚C / min.
 • Mereni muze byt ukonceno jednim z nasledujicich
  • Teplota v peci dosahla konecne teploty
  • Rychlost zmeny dilatace presahla rychlost 1 mm / min
  • Uzivatel ukoncil mereni stiskem tlacitka Ukoncit Mereni
 • Vyjma posledniho bodu se o ukonceni postara program sam. Ve vsech pripadech je mereni vyhodnoceno.
 • Po ukonceni mereni je zapsana startovaci teplota a pec zacina chladnout - automaticky se tak pripravi na mereni noveho vzorku.

 

Kalibrace

Kalibraci je mozno najit v Nastaveni -> Kalibrace. Kalibrace je rozdelena do dvou casti - Kalibrace Kamery a Kalibrace Vysledku

Kalibrace kamery

 • Stezejnim parametrem je Vyska Zaberu, kterou je treba zmerit. Vyskou zaberu se rozumi delka useku vlakna, ktere saha pres celou vysku zanberu kamery.
 • Vysku Zaberu je mozno zmerit napr. porovnanim snimku ze dvou ruzne dlouhych vlaken.
 • Pro jednodussi mereni je mozno v tomto okne nastaveni vzit snimek z kamery.

Kalibrace vysledku

 • Touto kalibraci se rozumi kalibrace pristroje na zname vzorky, jejichz vysledek mereni dopredu znate.
 • Pokud napr. pro vzorek "Kal1BR" namerite teplotu lbm = 601.5 ˚C, a vite, ze jste meli namerit 600 ˚C, zaneste tuto skutecnost do tabulky.

 

Nastaveni

Nastaveni je rozdeleno do nekolika zalozek, jejichz popis nasleduje

 • Experiment - defaultni nastaveni experimentu (tyto hodnoty se skopiruji do nove zalozeneho experimentu)
 • Pripojeni - prehled pripojeni k zarizenim a jejich pouzitych komponent. Bezny uzivatel nebude pouzivat.
 • Korekce teploty - pokud jste si nechali termoclanek zkalibrovat, hodnoty z protokolu o kalibraci prepiste do teto tabulky. Program pak bude merenou teplotu automaticky korigovat.
 • Kalibrace - viz predchozi povidani o kalibraci
 • Protokol - Marklar pro LBM bohuzel protokol nevytvari