Válcová pícka s kýváním S-03

Laboratorní válcová pícka pro teploty do 1.100 ˚C

Válcovitá pícka je malá laboratorní pícka ve stolním provedení s topnou zónou o průměru 38 mm a délce 450 mm. Topný element je navržen tak, aby teplotní gradient nepřesáhl hodnotu 5 ˚C a to v délce minimálně 150 mm. Pec je navržena do teplot 1.100 ˚C (při vyšších teplotách může dojít k mechanickému poškození).  

Pícka samotná je upevněna v rámu, jehož součástí je jednoduchý pohon, který umožňuje kývání pece s proměnnou rychlostí a proměnnou velikostí náklonu a pozastavením v krajních polohách. Samotná pícka může být umístěna ve vertikální poloze.

Pícka je upravena pro vložení ochranné trubky o průměru 30 mm. Rám s píckou lze vložit do odvětrávané komory.

Rozměry a další parametry pece je možno přizpůsobit požadavkům zákazníka.