Dilatometr AA-04

Dilatometr AA-04

Měření puchnutí uhlí se provádí podle postupů, uvedených ve standardech ISO 349 a ISO 8264. Podstata zkoušky spočívá v proměřování teplotní závislosti dilatace vložených vzorků uhlí. Je možno měřit 4 vzorky uhlí najednou.

Měření je řízeno automaticky pomocí přiloženého řídícího SW.

Tento přístroj je vyroben ve spolupráci s firmou RMI s.r.o., Lázně Bohdaneč, která je i výhradním prodejcem.