Předehřev strojních součástí

Předehřev strojních součástí

Zařízení je určeno k rychlému ohřevu speciálních kovových součástí. Přenos energie ze zdroje je indukční, přičemž se pracuje v oblasti frekvencí od 100 do 180 kHz. Aplikační induktor je součástí generátoru a tvarově je přizpůsoben ohřívaným součástkám. Koncentrace tepelné energie do bezprostředního okolí požadovaného místa zaručuje krátkou teplotní expozici, rovnoměrnost ohřevu a reprodukovatelnost procesu.

Ovládání, resp. dávkování energie se většinou určuje dobou zapnutí generátoru.