Zatavování

Zatavování

Zařízení je určeno k hermetickému uzavírání (zavařování) víček a zátek na různých typech hrdel kontejnerů nebo lahví z umělých hmot. Aplikuje se na sendvičových uzávěrech, které mají uvnitř laminovanou folii z hliníku. Indukčním přenosem energie do hliníkové vložky se provede ohřev termoplastické vrstvy a tím její následné přivaření k hrdlu uzávěru. Generátor pracuje v oblasti frekvencí od 100 kHz do 150 kHz. Aplikační induktor lze případně tvarově přizpůsobit ohřívanému předmětu.

Zařízení se skládá ze zdrojové jednotky a aplikační hlavice, kterou tvoří SF generátor s induktorem.

Podle individuálních požadavků, resp. zavařovací technologie lze navrhnout a dodat provedení, které bude přizpůsobeno tvaru hrdla, způsobu manipulace, resp. obsluhy. Toto zařízení je vhodné např. pro montáž na plnící linky v chemickém nebo potravinářském průmyslu apod. Pro kusovou aplikaci je možné dodat provedení vhodné k ruční manipulaci.