Plastometr PM-04

Plastometr PM-04

 Měření plasticity uhlí se provádí podle postupů, uvedených ve standardu ASTM D 2639 - 90. Podstata zkoušky spočívá v proměřování teplotní závislosti otáčení definovaného míchadla, které je uloženo v retortě se zkoušeným vzorkem uhlí. Na míchadlo se působí stálým kroutícím momentem, který se vyvozuje v pohonné jednotce hysterezní brzdou. Zkoušky se provádí v teplotním rozsahu 300 až 600 °C. Pro dodržování postupu měřicí procedury je nutné dodržovat všechny podmínky a zásady, které jsou definovány v normě ASTM D 2639 - 90.

Měření je řízeno automaticky pomocí přiloženého řídícího SW.

Tento přístroj je vyroben ve spolupráci s firmou RMI s.r.o., Lázně Bohdaneč, která je i výhradním prodejcem.