Tiristorový generátor SF2-AG

Tiristorový generátor SF2-AG

Rezonanční tyristorový generátor SF2-AG je navržen pro aplikace v oblasti indukčního ohřevu nebo pro speciální odporově-indukční ohřevy. Regulace výstupního výkonu je spojitá v celém rozsahu nominálního výstupního výkonu. Podle požadavku může být vybaven samočinnou regulací teploty podle provozních podmínek v příslušné aplikaci. Základní vybavení generátoru obsahuje obvody pro bezpečný provoz, tj. překročení teploty v kritických částech, ztrátu síťové fáze a ztrátu průtoku chladící vody.

Výroba tohoto generátoru již byla ukončena. Rychlé výkonové tyristory se již přestaly vyrábět.

Generátor SF2-AG je v aplikacích nahrazován typem SFG-8.

Diskrétní výkonové tyristory máme ještě sktadem a moduly tyristor-dioda nahrazujeme s využitím pomocné konstrukce.

Nadále provádíme pouze servis těchto generátorů.